HOMEPAGE
REGRESSIETHERAPIE VOOR KINDEREN
MIRJAM BOUWENS
KOSTEN
KWALITEITSEISEN
LINKS
PRIVACY WETGEVING

Mirjam Bouwens

Haanraderstraat 30

6464 ET Kerkrade

T 045 5245304

mirjambouwens@home.nl

MIRJAM BOUWENS     Regressietherapeut

logo Mirjam Bouwens regressietherapeutTekstvak: 		


	AGB nr.

 

KWALITEITSEISEN EN KLACHTENREGELING
 

Intervisie, na- en bijscholing

Mijn beroepsvereniging, de NVRT, houdt de vakbekwaamheid en ethische beroepshouding van haar leden in het oog. De beroepsleden moeten voldoen aan verplichtingen op het gebied van intervisie en na- of bijscholing.

Mochten er desondanks klachten zijn, dan kunt u verder lezen op klachtenregeling.

 

 

Meldcode huiselijk geweld

Als therapeut ben ik wettelijk verplicht om de meldcode te volgen bij signalen van huiselijk geweld. Daarbij maak ik gebruik van het volgende stappenplan:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.

Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van letselduiding.

Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).

Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis.