MIRJAM BOUWENS†† ††Regressietherapeut

HOMEPAGE
REGRESSIETHERAPIE VOOR KINDEREN
MIRJAM BOUWENS
KOSTEN
KWALITEITSEISEN
LINKS

Mirjam Bouwens

Haanraderstraat 30

6464 ET Kerkrade

T 045 5245304

mirjambouwens@home.nl

 

KLACHTENREGELING
 

logo Mirjam Bouwens regressietherapeutTekstvak: 		


	AGB nr. 90031963			KVK NR. 14114818			BTW nr. NL 012304980

Als professioneel regressie- en reÔncarnatietherapeut en lid van beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. U kunt dan de volgende weg bewandelen:

In eerste instantie komt de klacht - mondeling of schriftelijk - bij de regressie- en reÔncarnatietherapeut terecht. Therapeut en cliŽnt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliŽnt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kunt u zich als cliŽnt gratis wenden tot de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/ zij kiest geen partij, noch voor de cliŽnt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliŽnt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.

Is de cliŽnt ontevreden met de geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschilleninstantie KlachtenPortaalZorg (KPZ), erkend door het ministerie van VWS. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliŽnt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden.

De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliŽnt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, dan kan de therapeut naar de rechter.

De beroepsorganisatie NVRT is aangesloten bij het Nibig, dat de klachtenprocedure uitvoert. Zie https://nibig.nl/uploads/Klachtenregelement-NIBIG-Wkkgz.pdf